Stappen plan opleiding:

De opleiding snorvliegen bestaat bij ons uit 4 fasen:

Introductie les

Deze les is bedoeld om te kijken of het paramotor vliegen echt iets voor u is .
De les bestaat uit:

 • Uitleg over materiaal
 • Beginnen met de schermoefeningen
 • Een vlucht met de instructeur in de 2persoons trike .
 • De kosten zijn €225,- per les (3.5 uur)

Stap 1: (oefenen met het scherm)

Leren van de basisbeginselen door op de grond met een scherm te gaan oefenen.
Afhankelijk van de vooropleiding volgen er een of meerdere vluchten met de trike zodat de start en landing geoefend wordt. Indien men beschikt over een KNVvL schermvliegbrevet, of een gelijkstelling hieraan, dan heeft men voor dit onderdeel vrijstelling.

Het beheersen van de grondoefeningen betreft:

 • het vlieg klaar maken en checken van de uitrusting,
 • beheersen 5 punten check + pre-flight check,
 • het kunnen benoemen van de onderdelen;
 • het opzetten van het scherm en het starten; het lopen, rechtuit en slalom, met het opgezette scherm, met en zonder paramotor;
 • het afbreken van de start.

Stap 2: (vlieguren met instructeur)

Ten minste 10 vlieguren onder directe begeleiding van een KNVvL instructeur.Er wordt geleerd veilig te starten, te landen en te vliegen. Indien met goed gevolg afgelegd, ontvangt men de Soloverklaring. Hierin moet men minimaal de volgende vluchtoefeningen beheersen:

 • een goede start, beheersen 3 fasen start: opzetten/checken/versnellen;
 • vliegen met minimale en maximale snelheid; bochten van 90° en 180° linksom en rechtsom;
 • circuit vliegen; een goede landing.
 • het vrijmaken van landingsterrein.
 • een correct gevlogen acht binnen 20 seconden;
 • twee correct gevlogen bochten van 360° binnen 20 seconden;
 • landings-circuit vliegen; uit vier opeenvolgende landingen drie correcte doellandingen binnen een cirkel met een straal van 15 meter;
 • correcte start met schuine wind, ware invalshoek ten minste 45°;
 • uitvoeren van een vooraf opgesteld vluchtplan;
 • sturen met gebruik achterste risers;
 • vliegen met “oren”;
 • de achterwaartse start.

Voor het Oefenbrevet (soloverklaring)

zijn verder vereist: 10 vlieguren, waarvan 6 in de laatste 12 maanden, en minimaal 15 starts tevens dient de theorie examen voldoende te zijn afgelegd. Afgifte Oefenbrevet (soloverklaring) Het voldoen aan de praktijkeisen moet blijken uit afgetekende vluchten uit het logboek. Vluchten vereist voor de afgifte van Oefenbrevet moeten worden afgetekend door een K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieginstructeur. Aanvraag van het Oefenbrevet geschiedt door de cursist door inzending van een door een K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieg-instructeur gewaarmerkte takenlijst volgens een door de K.N.V.v.L.vastgesteld model, waaruit blijkt dat het vereiste aantal vluchtenuren en de taken in de voorafgaande vierentwintig maanden zijn uitgevoerd, plus een verklaring van de K.N.V.v.L.-erkende Snorvlieginstructeur, eveneens volgens een door de K.N.V.v.L.vastgesteld model, dat de betreffende piloot voldoende luchtwaardig is om Oefenbrevet te kunnen aanvragen.

Stap 3: (praktijkexamen)

Ten minste tien vlieguren onder verantwoordelijkheid van een KNVvL instructeur. Men is dus in het bezit van de Soloverklaring en kan ervaring opdoen voor het brevet / examen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door een examinator. Theoretische kennis en oefenbrevet (soloverklaring) is nodig om aan het praktijkexamen deel te nemen.

 • Vliegtechniek
 • Aërodynamica
 • Meteorologie
 • Snorvliegtuig en uitrusting
 • Reglementen en voorschriften
 • Navigatie

Voor een Oefenbrevet moet de leerling het landelijk, conform het examenreglement, door of vanwege de K.N.V.v.L. afgenomen theorie-examen met goed gevolg afleggen.Voor het Oefenbrevet bestaat het examen uit een test van de hierboven genoemde onderdelen. Het theorie-examen voor het oefenbrevet kan worden afgelegd wanneer de kandidaat in het bezit is van Basisbrevet.